Psychologie

    Meld je met klachten op het gebied van: 

 

angst 

onzekerheid 

trauma

piekeren

assertiviteit

depressie

burnout

autonomie

identiteit

eenzaamheid

ongemak bij anderen

meer lezen over::

 

Hoe werkt het?

Bij aanmelding starten we met een intakegesprek. Dit is een vrijblijvend gesprek. Daarna bepalen we de  behandelvorm, welke afgestemd is op jouw behandeldoelen. 

Als gezondheidszorgpsycholoog bied ik onderstaande behandelvormen:

Binnen de psychologie werk ik in de Generalistische-Basis GGZ (GB-GGZ). Dit betekent dat ik kortdurende behandelingen geef (max. 10 afspraken, inclusief intake) die in veel gevallen vergoed worden door jouw zorgverzekeraar. Tijdens de intake kijken we of een GB-GGZ behandeling aansluit bij jouw hulpvraag.

Ik werk volgens de richtlijnen die we binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben opgesteld. Ik gebruik regelmatig e-Health van Embloom (voorheen TelePsy) ter ondersteuning van de behandeling.

Een behandeling zonder vergoeding kost €85,- per 60 minuten.

 

wachttijden

8 weken tot intake.

0 weken tot behandeling.

vergoedingen

Psychologische hulpverlening van Praktijk Lucht valt onder verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je beschikken over een geldige verwijzing (bijvoorbeeld van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts). Let op: het eigen risico wordt aangesproken.

Praktijk Lucht heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars.

 
 
 

afspraak afzeggen

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, kan je de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Je kunt hiervoor bellen naar de praktijk, een voicemail inspreken of mailen. Dit kan ook buiten werktijden.

Wanneer je de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, worden kosten bij je in rekening gebracht. De kosten hiervan kan je niet indienen bij je zorgverzekeraar.

Het no-show tarief is: €40,- per afspraak. 

kwaliteit & privacy

Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik een beroepsgeheim, oftewel een geheimhoudingsplicht. Informatie deel ik niet met derden, tenzij je hier toestemming voor geeft.

In uiterste geval moet ik mijn beroepsgeheim doorbreken. Dit speelt wanneer er acuut gevaar dreigt. Bijvoorbeeld wanneer er een reële dreiging is dat een cliënt zichzelf of een ander, geweld aan gaat doen. Dan moet ik als psycholoog, door te spreken, het gevaar proberen af te wenden.

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Download hier de privacyverklaring van Praktijk Lucht.

Download hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Praktijk Lucht.

NIP210_NIP_Psycholoog_RGB.jpg

Generalistische basis GGz trajecten

Binnen de Generalistische Basis GGZ word je bij aanvang ingedeeld in een zorgproduct (kort, middel, intensief of chronisch). Op basis van deze producten, krijg je de zorg vergoed. Onderstaande tabel laat je zien wat de maximum duur (in minuten en gesprekken) is van de zorg, per zorgproduct. De vergoedingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 

Product 2021

Basis GGZ Kort

Basis GGZ Middel

Basis GGZ Intensief

Basis GGZ Chronisch

Onvolledig behandeltr.

Maximum duur*

294 min. (2-4 gesprekken)

495 min. (5-7 gesprekken)

750 min. (8-11 gesprekken)

750 min. (8-11 gesprekken)

120 min.

Max. NZA tarief

€ 522,13

€ 885,01

€ 1434,96

€ 1380,49

€ 228,04

* De behandeltijd omvat ook taken als verslaglegging, administratie, overleg, etc.

Onvolledig behandeltraject

Dit behandeltraject wordt ingezet wanneer bij aanvang van de behandeling blijkt dat er geen passende zorg geleverd kan worden. Bijvoorbeeld omdat de zorg beter kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ, er geen diagnose gesteld kan worden of omdat de cliënt besluit om de behandeling te beëindigen.

Diagnoses niet vergoed

Behandeling van klachten is in veel gevallen mogelijk. Helaas worden een aantal diagnoses niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat o.a. om aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek. In sommige gevallen kom je wel in aanmerking voor aanvullende vergoeding. Vraag je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

 

Sommige mensen kiezen ervoor om de zorg zelf te betalen, omdat er geen persoonlijke informatie wordt verstrekt aan de zorgverzekeraar. Je hebt in dit geval ook geen verwijzing nodig van de huisarts.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

 

tevredenheid en klachten

Tijdens de behandeling monitor ik regelmatig of de behandeling naar wens verloopt. Na een aantal gesprekken doen we een tussentijdse evaluatie. Je mag ook een tevredenheidsvragenlijst invullen aan het einde van een behandeling of na het afronden van een zorgproduct.

Verloopt de behandeling niet naar tevredenheid?

Bij onvrede waardeer ik het als je je klacht bespreekbaar maakt. We nemen dan de tijd om je klacht te bespreken. Je kunt eventueel ook een vertrouweling betrekken bij het gesprek.

Wanneer het ons niet lukt om tot een oplossing te komen, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht via mijn beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor meer informatie verwijs ik je naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/.

hhhh